Håndballstyret

handball@undheimil.no

Leder

Inger Fjermestad tlf  97 18 17 30

nestleder

Sigrid Risa tlf 90 50 38 34

Kasserer

Anlaug Bjørgo Risa 48248392

Sekretær

Aud Jane Egge 92615547

Styremedlem

Endre Håland tlf 97 07 19 87

Betty Siqveland tlf 48 16 53 35