Instruks for utleige av foajeen i Undheimshallen

Foajeen kan leigast av både utanforståande og personar med styre-/trenarverv i UIL. All utleige skal avtalast med booking ansvarlig for hall og foaje : Signe Tunheim, 41670054.  signe@time-elektro.no

Instruks for utanforståande:

 • Kan leige på dagtid til arrangement som bursdag, konfirmasjon. (Ikkje fest) Klokkeslett skal avtalast med utleigeansvarleg
 • Aldersgrense: 25 år
 • Leigeansvarleg låner ut nøkkel, og orienterer om bruk av lokalet
 • Pris: kr 1500,- for kun foajè, kr 2000,- for både foajè og hall.
 • Bord og stolar skal setjast på plass
 • Søppeldunkar i vestibyle, toalett og bu skal tømast i container, nye posar skal leggjast i søppeldunkane
 • Golvet skal sopast i vestibyle, bu og toalett
 • Bord skal vaskast
 • Benker i bua skal vera vaska og rydda, og gitteret skal senkast ned. Sjå eigen instruks for bua
 • Alle dører skal låsast (Ytterdør låser seg automatisk) Husk å ta av sperre i låskassen.
 • Røyking innandørs er forbode i alle rom
 • Plassen utanfor inngangsdørene skal ryddast for søppel. Tomflasker skal setjast inn i bua
 • Leigetakar er ansvarleg for eventuell skade som blir gjort, og må kosta utgifter til reparasjon

Instruks for personar med tillitsverv i Undheim Idrettslag:

 • Kan leige på dagtid og kveldstid
 • Pris for vestibyle (og bu) kr 500 for inntil 3 timar og kr 1000 for 3 timar eller meir
 • Pris for styrerom: kr 300
 • Elles som instruks for utanforståande

All utleige blir fakturert av driftstyret,

Driftstyret 2018