Berlin Maraton 2017

Nok ein gong er det ein stor gjeng som reiser til Berlin Maraton frå Undheim. Det er 19 som heilt sikker starter og eit par som er ute med skade og har trukket seg eller er usikre.

Elles har me også med oss nokre løpere som ikkje spring for Undheim.

Desse skal starte for Undheim IL i år.

Ann Iren Undheim

Anlaug Bjørgo Risa

Annette Hellvik Tjelta

Kari Kaald Reiten

Jarle Risa

Ingvar Risa

Svein Ove Risa

Karl Tunheim

Carlo Brekken

Ole Fossfjell

Nils Petter Aarrestad

Gustav Gudmestad

Sven Undheim

Nils-Fredrik Winther-Kaland

Anders S Olsen

Glenn Madland

Kjetil Skaret

Jan Tore Nygård

Arne Horpestad

I tillegg har me eit par påmeldte løpere som er skada eller usikre

Mariann Risa

Siv Elise Sæland

Odd Magne Høyland

Desse løparane reiser med oss men representerer ikkje Undheim

Inger Elisabeth Mæland

Kenneth Gundersen

Sean Martin

Kjell Haver