Årsmøte 2017

ÅRSMØTE 2017 Undheim idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Undheim IL.

Årsmøtet avholdes 30.01.2018 kl 19:30 i foajeen i idrettshallen

Saksliste:

1. Godkjenne frammøtte representanter 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Velge ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Årsmelding for Undheim Idrettslag 5. Regnskap for Undheim Idrettslag 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingenten 8. Valg

Forslag og saker til årsmøtet må være styret i hende innen 16.01.2018