Trafikksikring rundt hallen

Trafikksikringsplan 2018
Undheim idrettslag

Målet: Alle skal vera trygge på UIL sitt område og ingen skal bli skada.

I dag: Ved UIL Hallen er det stor aktivitet med både vaksne og barn. Mange transporterer barna i bil til/fra aktivitetene. Dette medfører mange biler på området og det blir veldig uoversiktlig og farlig for barna. Vi ser at det er nødvendig å innføre en mer trafikksikker ordning ved levering/henting av barn.

Tiltak: Ved levering/henting av barn skal dette nå foregå ved «foajeen»/hovedinngangen. Det vil bli markert en «rundkjøring» for å forsikre at alle forstår den nye trafikkflyten. Når barna er leverte, er det viktig at dei følger gangstien langs ved hallen opp til inngangen på langsida.

Skal en følge barna inn/ut av garderobe, kan en parkere ved langsiden. Husk å rygge inn på parkeringslommen.

UIL oppfordrer flest mulig til å gå/sykle/springe til aktiviteter i hallen/området. Husk å bruke refleks når det er mørkt.

Foreldre/foresatte bes utvise stor aktsomhet ved kjøring på UIL sitt område.

Med trafikksikker hilsen
Styret UIL