Praktisk Info Undheim Maraton og stafett

Her er litt praktisk info i forbindelse med Undheim Maraton og maraton stafett.

Det er forsatt restriksjoner pga COVID- 19 og ting må gjøres etter gjeldende regelverk.

EN METER GJELDER FORSATT

Start: Det vil verta start i puljer på 25. Foreløpig ser det ut som det bare vert 2 puljer. Me kjem til å merke av felt på 1 meter der folk skal stå. Pulje 1 vert stafettløparane  og dei beste maratonløparane. Pulje 2 starter 5 min seinare og tidtakinga deira starrter då slik at alle får rett tid. Dersom det er nokon som skal springe 1 etappe på stafetten i tillegg til maraton starter dei i første pulje. Dei som skal dette sendeer en mail til friidrett@undheimil.no slik at me er klar over det.

Garderober/ toalett: Det vil vera dette tilgjengelig i Undheimshallen. Det anbefales at dei som har mulighet ikkje benytter garderober, for å redusere smittefare. Då tenker me i hovedsak på dei lokale løparane, har du lang reise heim skal du selvfølgelig få benytte garderober.

Startnummer utlevering: Det vert levert ut startnummer frå kl 09.00 i bua på stadion

Drikkestasjon: Det vil verta satt opp eit bord der maratonløparane kan sette drikka si og andre ting dei treng. Me vil og ha nokre flasker med flaskevann tilgjengelig maratonløparane. Det vil ikkje vera mulig for stafettløparane og benytta det bordet.

Publikumsregistrering: Me vil ha ei automatisk registrering med QR-kode og manuell registrering i bua. Det er viktig at alle som er å ser på registrer seg her. Me vil ha en smittevernansvarlig som sjekker dette.

Matsalg: Det vil vera salg av kaffi, kaker, pølser og brus i bua på stadion.

Stafetten: Her er det veldig viktig at dei som spring dei forskjellige etappane har rett nummer. Ellers virker ikkje tidtakinga. Har du nummer 2 på startnummeret skal du springe andre etappe osv.

Spørsmål ang løpet kan rettes til friidrett@undheimil.no