Info Undheim 10 km og halvmaraton

Praktisk info Undheim halvmaraton og 10 km

På grunn av covid-19 regelverk må gjera nokre små endringar i gjennomføringa:

Startpuljer: Det vert puljer på 20 stk som startar samtidig. 10 km med 3 min mellomrom. Halvmaraton startar med 5 min mellom puljene.  Startpuljene vert satt opp på fredag.

Drikkestasjon: Det er ikkje lov for oss å ha normal drikkestasjon. Men me vil lage til ein plass der du kan sette din egen drikke med god avstand til andre. Så alle tar med det dei trenger

Vannspreder: Dersom det vert varmt setter me opp ein vannspredar i løypa, som folk kan springe innom om dei ønsker det.

Startnummer: Hentes frå Bua ved banen der alle får utlevert ein konvolutt med startnnummer og info

Oppvarming: Det oppfordres til å ikkje springe i løypa under oppvarming for å unngå trengsel i denne. Spesielt halvmaratonløparane då 10 km spring løp i løypa når dei skal varme opp. Det oppfordres til sightseeing på Undheim som oppvarming.

Garderobane er ikkje i bruk, men toalett er opne. Så skift i før du kommer eller i bilen.

Det vil vera rikelig med muligheter for desinfeksjon – buk desse.

Publikum: Foreløpig er det 70 påmeldt til løpet, totalt antall deltakere er i følge regelverket 200 personer, dette inkluderer publikum. Nokon vil sjå på 10 km og deretter reise medan andre er på halvmaraton. Men ha dette i tankane når dere kjem me vil helst sleppe å måtte senda bort publikum fordi det er fullt. Publikum må også registrere seg med namn og telefonnummer. Dette kan gjerast til smittevernansvarlig på løpet eller på mail til friidrett@undheimil.no

 

Meir info vert lagt ut på Undheimil.no