A-lag:

Trening ute hver tirsdag 18.45 til 20:30

Trening i hallen hver fredag 18:30 til 20:00