I fotballstyret sitter per 6. sept. 2016 følgende

 • Pål Undheim
  • Telefon: 93 25 29 59
  • Rolle: Leder av fotballstyret

 

 • Siv H. Undheim
  • Telefon: 95 92 56 39
  • Rolle: Nestleder av fotballstyret

 

 • Sindre Hadland
  • Telefon: 46 42 56 48
  • Rolle: Leder for Ungdomsavdeling fotball

 

 • Nils Egge
  • Telefon: 99 74 78 33
  • Rolle: Kasserer

 

 • Lars Arne Bø
  • Telefon: 91 38 49 47
  • Rolle: Sekretær

 

 • Betty Siqveland
  • Telefon: 48 16 53 35
  • Rolle: Styremedlem

 

 • Ivar Magne Mellemstrand
  • Telefon: 90 15 53 62
  • Rolle: Styremedlem