Årsmøte UIL – 29.01.2019 kl 19:30

 

 

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Undheim IL. Årsmøtet avholdes 29.01.2019 kl 19:30 i foajeen i idrettshallen

Saksliste:
1. Godkjenne frammøtte representanter
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Årsmelding for Undheim Idrettslag
5. Regnskap for Undheim Idrettslag
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingenten
8. Valg

Forslag og saker til årsmøtet må være styret i hende innen 14.01.2019